Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos específicos no contexto educativo

Duración total: 8 horas

Teleformación: ata 3 horas fixas

Autoformación: mínimo 5 horas

Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos específicos no contexto educativo

Duración total: 8 horas

Teleformación: ata 3 horas fixas

Autoformación: mínimo 5 horas


Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos específicos no contexto educativo

Duración total: 8 horas

Teleformación: ata 3 horas fixas

Autoformación: mínimo 5 horas


Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos específicos no contexto educativo

Duración total: 8 horas

Teleformación: ata 3 horas fixas

Autoformación: mínimo 5 horasFormación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos específicos no contexto educativo

Duración total: 8 horas

Teleformación: ata 3 horas fixas

Autoformación: mínimo 5 horas