Cursos disponibles

Formación específica no contexto da Covid-19 para persoal de atención á diversidade

Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos especí...

Formación específica no contexto da Covid-19 para persoal de transporte escolar

Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos especí...

Formación específica no contexto da Covid-19 para persoal de comedores e cafeterías

Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos especí...

Formación específica no contexto da Covid-19 para persoal administrativo e subalterno

Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos especí...

Formación específica no contexto da Covid-19 para persoal de limpeza

Formación xeral sobre riscos e prevención Covid e protocolos especí...